ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 12:48:11  
คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM10 พุ่งสูง 225 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM10 พุ่งสูง 225 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่า PM10 เกินมาตรฐานระหว่าง 136 – 225 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและอำเภอเมืองลำปาง

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561 คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) เกิดขึ้นในพื้นที่ จำนวน 18 จุด โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM10) เท่ากับ 181 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 225 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง
สำหรับข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ปรากฏว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25.9 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัย 2 กิโลเมตร ทิศทางความเร็วลมสงบ ความกดอากาศ 1,012 hPa ความชื้นสัมพัทธ์ 56% ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อกันฝุ่นควันเข้าบ้าน ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738