ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 11:45:35  
CP จัดโครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต"
CP จัดโครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต"
CP จัดโครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต" สร้างเสริมคุณธรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการเป็น "ผู้ให้ และรู้จักเสียสละ"

ที่อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประสานความร่วมมือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการเชิญชวนบุคลากร พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต และเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ประสบภาวะการขาดแคลนโลหิต
นายเกษม วิไลยประสงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การบริจาคโลหิต เป็นความดีอย่างหนึ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ส่งเสริม ให้หน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ สร้างเสริมคุณธรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในการเป็น “ผู้ให้ และรู้จักเสียสละ” โดยได้ถือปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณโลหิตบริจาคสะสมมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 416,322 ยูนิต หรือประมาณ 150,903,200 ซีซี

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738