ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 18:19:25  
สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ออกรับบริจาคโลหิต
สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ออกรับบริจาคโลหิต
สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย

(14 กพ.) บ่ายวันนี้นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกเหล่ากาชาดและ เจ้าหน้าทื่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ออกรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 35คน ร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิตทั้งสิ้นจำนวน10,500 ซีซี เพื่อเตรียมโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย
สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตหรืออวัยวะ สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทุกในวันเวลาราชการ โดยการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นหวัด เจ็บคอ ควรรับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารย่อยง่าย ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 12 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี และนำบัตรประชาชนมาติดต่อบริจาคโลหิตทุกครั้ง/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 103

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738