ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:54:09  
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในศูนย์
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในศูนย์
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในศูนย์ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินงานซ่อมแซมเรือนประทับแรมปางตอง

บ่ายวันนี้(14 กพ.)นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ที่สำนักงานศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานภายในศูนย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพสำหรับราษฎรบนพื้นที่สูงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจำนวน 1 2, 4 7 8 คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 10,8 6 6 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1, 6 1 2 คน ด้านสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมก่อสร้างอาคารทรงงาน อาคารกองรักษาการณ์ อาคารคัดแยกขยะ โรงสูบน้ำและระบบน้ำประปา ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาทเศษ ส่วนโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนกำลังดำเนินงานซ่อมแซมเรือนประทับแรมปางตอง ด้วยงบประมาณ 2 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 64
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝากให้โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการพระราชดำริ จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้มีทั้งภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว / ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738