ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:39:01  
จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วนแสดงพลังความพร้อมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน
จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วนแสดงพลังความพร้อมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน
จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วนแสดงพลังความพร้อมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน หวังสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เน้นหนักในห้วงวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561

ที่บริเวณลานประตูท่านาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบนโยบายและปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พลตำรวจตรี อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พันเอกนพดล คามเกตุ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน จัดชุดสืบสวน สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้าของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ระดมสรรพกำลัง ด้านกำลังพล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ แสดงพลังความพร้อมปฏิบัติการเน้นหนักในห้วงวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 ที่มุ่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท รักษาความสงบเรียบร้อย หวังป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ความอบอุ่นในชีวิตจิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากจะออกมาจับจ่ายใช้สอย จัดเตรียมสิ่งของ เพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และเดินทางไปเยี่ยมญาติ ตลอดจนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมหลายรูปแบบ เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ปัญหาด้านการท่องเที่ยว สถานบริการผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล พกพาอาวุธ และปัญหาด้านความมั่นคง
หลังเสร็จสิ้นการมอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประกอบพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและกำลังพล พร้อมตรวจแถวชุดปฏิบัติการก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งไปที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หรือหมายเลข 0-5352-5570 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738