ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:24:09  
อำเภอฝาง เตรียมรับมือโรคไข้เลือดออก
อำเภอฝาง เตรียมรับมือโรคไข้เลือดออก
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมดำเนินหลายกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

บ่ายวันนี้(14 ก.พ.61) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง นายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปี 2560 ที่ผ่านมา อำเภอฝาง พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 322 ราย เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 4 จากทั้งหมด 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในปี 2561 อำเภอฝาง ได้กำหนดแผนป้องกันควบคุมโรค โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนฤดูกาลระบาด ฤดูกาลระบาด และหลังฤดูกาลระบาด ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประเมินพื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวังผู้ป่วย เฝ้าระวังลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สื่อสาร รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ตั้ง Warroom ระดับตำบล/อำเภอ จัดระบบดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย การประกวดตำบลควบคุมโรคดีเด่น เป็นต้น และในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2561 จะมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของทุกตำบล เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน อย่างไรก็ตาม ปี 2561 อำเภอฝาง ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738