ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:03:38  
เชียงใหม่จัดงานเสวนา เดินหน้าเชียงใหม่ ประชารัฐ ร่วมใจ สืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา
เชียงใหม่จัดงานเสวนา เดินหน้าเชียงใหม่ ประชารัฐ ร่วมใจ สืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา
เชียงใหม่จัดงานเสวนา เดินหน้าเชียงใหม่ ประชารัฐ ร่วมใจ สืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา ส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นมรดกโลก

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนา เดินหน้าเชียงใหม่ ประชารัฐ ร่วมใจ สืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา ที่โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และนายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ร่วมเวทีเสวนา
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกที่ต้องอนุรักษ์ความเป็นล้านนาไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ทั้งประเพณี การสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นหลากหลายมิติ ทั้ง ภาษา การแต่งกาย ดังนั้นการพัฒนาที่ดีขึ้นต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันต้องมีความทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้มั่งคั่งและมีความสุข โดยการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ และนำอริยธรรมล้านนาไปเผยแพร่ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นที่สุดของความสง่างามทางวัฒนธรรม

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด/กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาม.แม่โจ้
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738