ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:41:42  
เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาร่วมกับชาวบ้าน เร่งทำแนวกันไฟ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาร่วมกับชาวบ้าน เร่งทำแนวกันไฟ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาร่วมกับชาวบ้านเครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าขนาดที่ต่างจังหวัดจะมีมาตรการงดเผาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา พร้อมด้วย ชาวบ้านเครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำแนวกันไฟที่ป่าชุมชนบ้านต๊ำในหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะทำให้เกิดไฟป่าลุกลาม เช่น รอยต่อระหว่างป่ากับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมักจะทำการชิงเผาในพื้นที่การเกษตรและทำให้ไฟเกิดการลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า
ขณะที่ทางจังหวัดได้เตรียมการที่จะประกาศมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในห้วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 16 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้น

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738