ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:03:24  
ขนส่งจังหวัดลำปางเริ่มใช้ระบบ ebooking 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ขนส่งจังหวัดลำปางเริ่มใช้ระบบ ebooking 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ขนส่งจังหวัดลำปางนำระบบ ebooking ให้ประชาชนจองคิวอบรมขอรับใบขับขี่ผ่านอินเทอร์เน็ต เริ่ม 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ยกระดับการดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถ โดยนำระบบการจองคิวอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก ebooking มาใช้สำหรับการจองคิวอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ตที่ ebooking.dlt.go.th/ebooking โดยไม่ต้องเดินทางมาจองคิวที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการ อย่างไรก็ตาม ระบบการจองคิวผ่านทางโทรศัพท์ หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัด ยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม
ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ กำหนดไว้สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ อังคาร พุธ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านการอบรม 5 ชั่วโมง และสอบข้อเขียน สอบขับรถในวันถัดไป ส่วนเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมา ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งจะต้องยื่นเอกสารก่อนเวลา 08.30 น. และเริ่มอบรมในเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ไม่อาจแล้วเสร็จได้ในวันเดียว เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมภาคทฤษฎี การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบขับรถ โดยต้องผ่านทุกกระบวนการจึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการด้านการอบรม สามารถไปใช้บริการได้ที่สถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ได้ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เข้ามาร่วมดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี และโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน เลือกใช้บริการได้ตามความสมัครใจ

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 579

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738