ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 20:02:27  
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

สืบเนื่องจากการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อนำมาขยายผลและดำเนินการถ่ายทอดนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงานสำคัญ 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.ดำเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดตั้งทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งข้าราชการพลเรือน หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ผู้นำท้องที่ และปราชญ์ชาวบ้าน ลงพื้นจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน เยี่ยมเยือนพบปะ สอบถามความต้องการ โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738