ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:31:28  
ขนส่งจังหวัดลำปางเตรียมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ปีที่ 2
ขนส่งจังหวัดลำปางเตรียมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ปีที่ 2
ขนส่งจังหวัดลำปางเตรียมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 23 กุมภาพันธ์นี้ ณ ลานร่ำเปิง เซ็นทรัลพลาซาลำปาง

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และจัดการเสวนาเรื่อง “อุบัติเหตุ ภัยใกล้ตัว แต่จะไม่ถึงตัว ถ้าทุกคนรักษ์ความปลอดภัย” โดยผ่านมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการความปลอดภัยฯ ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน และผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ภายใต้โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2” พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจ และให้ความช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ลานร่ำเปิง (ด้านหน้า) เซ็นทรัลพลาซาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนไปแล้ว 15,735 ราย เป็นเงิน 748,737,301 เฉพาะปี 2560 มีผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ได้รับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพทั่วประเทศ รวม 1,902 ราย เป็นเงิน 90,291,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยทางถนน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738