ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:15:22  
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือนแม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระวังโรคไข้เลือดออก
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือนแม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระวังโรคไข้เลือดออก
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือนแม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระวังโรคไข้เลือดออก พร้อมแนะ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบว่าในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยเฉพาะตามที่พักอาศัยยังพบลูกน้ำยุงลายสูงมาก แม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน ทั้งนี้เนื่องจากในบางพื้นที่อาจยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ หลังจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไข้เลือดออก หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้า อาจทำให้อาการหนักก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้ อาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้น และเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ความไม่รู้จึงไปรักษาที่อื่นก่อน ไม่ได้เข้ารับการวินิจฉัยเชิงลึก ดังนั้น หากประชาชนมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะอาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2 – 3 วัน ไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้อง หากแพทย์ให้กลับมารักษาตัวที่บ้านก็ไม่ต้องกังวล เพราะส่วนใหญ่โรคไข้เลือดออกหายได้เอง หากไม่เข้าสู่ภาวะช็อก มีเพียงบางรายเท่านั้น ซึ่งจะมีอาการในช่วงไข้ลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการซึม กระสับกระส่าย ชีพจรเต้นเร็ว มือเท้าเย็น ปวดท้อง อาจมีเลือดกำเดา อาเจียนปนเลือด หรือถ่ายปนเลือด หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบกลับไปพบแพทย์ที่เดิมให้เร็วที่สุด

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738