ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 08:12:24  
จ.ลำปาง เปิดตลาดสินค้าเกษตรสุขภาพ เสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
จ.ลำปาง เปิดตลาดสินค้าเกษตรสุขภาพ เสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนในระดับฐานราก ร่วมจัดสรรพื้นที่เปิดตลาด "สินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ" นำผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ประชาชนผู้บริโภค ที่บริเวณลานกิจกรรมรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัด "สินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง" อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนง ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด พร้อมกับได้เยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ ที่ได้มีเกษตรกรผู้ผลิต และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำมาจัดวางจำหน่าย

สำหรับการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรฯ ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามวาระจังหวัด ”ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทางเลือก” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” ทั้งนี้เพื่อดำเนินการสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการปฏิรูปด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปางตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยการดำเนินการมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มประชาชนเกษตรกรในระดับรากหญ้า ให้ประชาชนเกษตรกรได้มีแหล่งสถานที่ในการวางผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตรากหญ้าสามารถกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าได้ด้วยตนเองในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการของ จ.ลำปาง เปิดโอกาสให้ได้นำสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ทั้งสินค้าแปรรูปอุปโภค บริโภค และสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่เป็นงานประเภทฝีมือ นำเข้าสู่ตลาดทำการเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ตลาด รู้จักที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยขยายช่องทางทางการตลาดและบริการ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยการเปิดตลาดนัด “สินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง” ครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่ม We MarKet, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 32 กลุ่ม ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลายชนิดในราคาถูกย่อมเยา ทั้งสินค้าพืชผักเกษตรปลอดสารพิษ ผลไม้สด และอาหารเกษตรแปรรูป เช่น ขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ผลไม้ทอดกรอบ ผลไม้แช่อิ่ม สินค้าอาหารแห้ง เช่น ปลาส้ม แหนม ไข่เค็ม สินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว มีทั้งข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวน้ำแร่ ข้าวGAP และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับตลาด “สินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย ที่ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดลำปางได้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยจะทำการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 3 วัน โดยประชาชนผู้บริโภคที่สนใจสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 263

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738