ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:20:15  
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ  พระอารามหลวง  4  แห่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง

ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางกำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป โอวาทปาติโมกข์ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชานี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนจะได้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ด้วยการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา ศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้ สำนักงานพรพุทธศาสนา จ.ลำปาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2561 ณ พระอารามหลวงทั้ง 4 แห่ง คือ 1.วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง 2.วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง 3.วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง 4.วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว ในวัน1 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ในเวลา 18.00 น. มีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลงธรรมะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพสีขาว

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738