ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 07:36:36  
กฟผ.แม่เมาะ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) บูรณาการร่วมกับ หลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในอำเภอแม่เมาะ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกปลุกจิตสำนึกรักแห่งความกตัญญูด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยได้ร่วมกันทำการเปิดพื้นที่นำคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และอดีตผู้ว่าการฯ กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงคณะผู้บริหารของจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวลำปางทั้งในเขตท้องที่อำเภอแม่เมาะและอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมในกิจกรรมความดีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกัน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าอาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติร่วมกันเป็นประธานพิธี

โดยการนี้ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันนำคณะแขกผู้มีเกียรติตลอดจนประชาชนผู้มาร่วมงาน ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมน้อมสักการะแสดงความเคารพต่อดวงทิพย์วิญญาณ พร้อมได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 33 รูป เพื่อร่วมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและแสดงความน้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานกิจกรรมดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ได้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระโอกาสที่ วันคล้ายวันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้เวียนมาบรรจบถึง โดยเพื่อต้องการให้เหล่าบรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาให้ความสำคัญต่อการพลังงานของประเทศ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) โดยได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ชมกิจการการทำเหมืองลิกไนต์ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ เมื่อปี พ.ศ. 2501 และได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาลี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี ประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และได้นำความผาสุกมาสู่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738