ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:39:00  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตรของชาวบ้าน หมู่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตรของชาวบ้าน หมู่ 8  ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการ ของบประมาณ ทำการขุดลอดคลองเพื่อมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตรของชาวบ้าน หมู่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าลงพื้นที่ บ้านหมู่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องทุกข์ ซึ่งประชาชนต้องการแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตร จำนวน 500 ไร่ ทางศูนย์ดำรงธรรมจึงได้ มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันสำรวจขอบเขตของพื้นที่คลอง และดำเดินการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ และนำเข้าแผนชุมชนเพื่อเสนอของบประมาณ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อีกกรณี คือ ให้ประชาชนในพื้นที่จัดเตรียมหลักฐานยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง โดยรวบรวมไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อเท็จจริงตามบันทึกฉบับนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และยุติเรื่องในชั้นศูนย์ดำรงธรรมธรรมจังหวัดลำปาง
ด้าน นายวิทร เสริมไทยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง กล่าวว่า ทางชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือทำการขุดลอกคลองให้มีความกว้างและลึกกว่าเดิมเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738