ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 15:53:14  
ผู้ว่าฯน่านมอบโอวาทกับเด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้เด็กเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ผู้ว่าฯน่านมอบโอวาทกับเด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้เด็กเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ผู้ว่าฯน่านมอบโอวาทกับเด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้เด็กเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น "เด็กจะต้องเก่งและเป็นคนดีของประเทศชาติ"

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวให้โอวาทแก่เด็กหลังอ่านสานส์จากนายกรัฐมนตรีและเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า เด็กและเยาวชนจะต้องเพิ่มทักษะและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งประพฤติตนเป็นคนดี “เด็กจะต้องเก่งและเป็นคนดีของประเทศชาติ”
ทางด้านนายวิทูน สิทธิวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ปกคอรงเด็กชาย ด.ช.วงศ์วรรธน สิทธิวงศ์ ที่พาลูกมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กล่าวว่าสื่อโซเชลมีเดียมีผลต่อเด็กและเยาวชนมากเนื่องจากสื่อโวเชียลมีเดียนี้สามารถเขาถึงเด็กและเยาวชนได้ง่าย จึงได้สอนลูกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและช่วยผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลอื่นและสอนให้ลูกไม่เชื่อทุกอย่างที่ได้ยินมาให้คิดก่อนทำและสอนให้ลูกรู้จักใช้สื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี.
พร้อมกันนี้ครอบครัวสิทธิวงค์ยังได้ส่งเสริมให้ลูกแสดงความสามารถด้วยการเล่นดนตรีเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความสามารถของตนเอง.

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738