ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 17:58:34  
พุทธศาสนิกชนชาวลำปางแห่ร่วมงานบุญฟังเทศน์มหาชาติจัดตั้งธรรมหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ
พุทธศาสนิกชนชาวลำปางแห่ร่วมงานบุญฟังเทศน์มหาชาติจัดตั้งธรรมหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ
จ.ลำปาง จัดงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดงานบำเพ็ญบุญกุศลตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติครั้งที่ 15 ร่วมกันนำประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่าทำกิจกรรมความดีถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณมณฑลพิธี มณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก (ศาลากลางหลังเก่า) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัดลำปาง รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก ร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติและร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบถวายบำรุงพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการทำความดีด้วยหัวใจ ที่ทางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อต้องการรวมพลังแห่งจิตศรัทธาของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ ให้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นมหากุศลน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ อีกทั้งการจัดงานกิจกรรมครั้งนี้ ยังเพื่อเป็นการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลำปางนครแห่งความสุข และลำปางสุจริต” ด้วยการอาศัยมิติทางศาสนามาเป็นสื่อกลาง ช่วยในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้มีความอ่อนโยน มีสติอยู่บนหลักของเหตุผล และตระหนักสำนึกในการที่จะยึดมั่นทำความดีปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำความสงบสุขมาสู่แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และทำให้นครลำปางได้เป็นนครแห่งความสุขและสุจริตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ 2561 ตามแบบประเพณีวิถีไทย ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับมอบความสุขปีใหม่ด้วยวิถีทางธรรม หลีกเลี่ยงและละเว้นอบายมุขทั้งหลายทั้งปวง
โดยในการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ทางคณะศรัทธาได้รับความเมตตาจากพระนักเทศน์ชื่อดัง จากวัดต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนถึง 11 รูป มาเป็นองค์เทศนาธรรม ร่วมแสดงพระธรรมเทศนานำเสนอเรื่องราวพระพุทธวจนะ "มหาชาติ" หรือ “พระเวสสันดรชาดก” ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา โดยการแสดงพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” จะมีการเริ่มต้นสวดกัณฑ์ที่ 1 “ทศพร” ในเช้าวันพรุ่งนี้ (12 มกราคม 2561) ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป และจะมีการสวดต่อเนื่องไปจนจบครบกัณฑ์ที่ 13 “นครกัณฑ์” ในช่วงค่ำคืนของวัน โดยพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเพื่อเป็นธรรมปฏิบัติตามคติความเชื่อที่ว่า "บุคคลใดที่ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” จนจบครบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ผู้นั้นจะมีวุฒิจำเริญด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน และจะได้เกิดร่วมศาสนากับพระศรีอริยเมตตรัย ในอนาคต”

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738