ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 15:07:14  
อบจ.ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เด็กลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
อบจ.ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เด็กลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เด็กลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" 13 มกราคมนี้ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เด็กลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงหุ่นยนต์ Transformers, การจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย, การจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตต่างๆ, การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน, การจัดแสดงองค์ความรู้ด้านสมุนไพร อาหาร เครื่องดื่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นของเด็กไทย และการเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมาย ฯลฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 407

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738