ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 14:45:26  
ธ.ก.ส. เปิดตัว A-Mobile / QR Code ยกระดับสู่เกษตรกร 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
ธ.ก.ส. เปิดตัว A-Mobile / QR Code ยกระดับสู่เกษตรกร 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
ธ.ก.ส. เปิดตัว A-Mobile / QR Code ทำให้ "เรื่องเงิน" เป็น "เรื่องง่าย" สะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ยกระดับสู่เกษตรกร 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile สำหรับให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนสมาร์ทโฟน เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเกษตรกรลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง จากรูปแบบเดิมที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของสาขา สู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ที่มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการเงินครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเกษตร สู่ความยั่งยืนและทันสมัย มุ่งสู่เป้าหมายภาคการเกษตร 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile แล้ว ในขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังได้รับ ธ.ก.ส. เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR Payment ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ในการให้บริการ QR Code ระบบ Promptpay ตามมาตรฐานที่ ธปท. กำหนด เพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการ ของผู้ให้บริการรายอื่น โดยกลุ่มที่ให้บริการในโครงการ เช่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมื่อผลการทดสอบผ่านตัวชี้วัดความสำเร็จแล้ว ธ.ก.ส. จะนำ QR Code ออกให้บริการโดยทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ที่สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้เงินสด อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738