ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 12:57:35  
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ อ.เถิน จังหวัดลำปาง ตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัล ระยะที่ 2 พร้อมให้บริการประชาชนแบบครอบคลุมพื้นที่ในช่อง NBT
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ อ.เถิน จังหวัดลำปาง ตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัล ระยะที่ 2 พร้อมให้บริการประชาชนแบบครอบคลุมพื้นที่ในช่อง NBT
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ อ.เถิน จังหวัดลำปาง ตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัล ระยะที่ 2 พร้อมให้บริการประชาชนแบบครอบคลุมพื้นที่ในช่อง NBT

ที่จุดเสริม สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ อ.เถิน จ.ลำปาง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัล ระยะที่ 2 ของโครงการเปลี่ยนผ่านเครื่องส่งโทรทัศน์แบบอันนาลอค ไปสู่ดิจิทัล เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐสู่ประชาชน ได้ชัดเจน และความคมชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ทั้งสถานีหลักและสถานีรอง มีทั้งหมด 168 สถานี โดยได้ทำงานร่วมกับ ททบ.5 อสมท. และ Thai PBS หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยร้อยละ 95 นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ประชาชนเข้าใจ ในการรับบริการทีวีดิจิทัล จากโทรทัศน์ช่อง NBT ของกรมประชาชนสัมพันธ์

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักสิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738