ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 12:00:45  
กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดจัดการประชุมพัฒนาสัมพันธ์กับองค์กรทุกภาคส่วน ที่จังหวัดลำปาง
กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดจัดการประชุมพัฒนาสัมพันธ์กับองค์กรทุกภาคส่วน ที่จังหวัดลำปาง
กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดจัดการประชุม เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นี้

กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีกำหนดจัดการประชุม พัฒนาสัมพันธ์กับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อระดมสรรพกำลัง ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และ พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนกลาง ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลัง ระหว่างส่วนราชการทหารกับส่วนราชการพลเรือน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานในการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหารของกองทัพไทย ในภาวะไม่ปกติหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่ภาวะปกติ ให้เพียงพอและทันเวลา พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที ต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและขยายความร่วมมือกับประชาชน กรมสรรพกำลังกลาโหม จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมทำข่าว การจัดการประชุมเพื่อระดมสรรพกำลัง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738