ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2561 / 13:20:30  
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง สนับสนุนบ้านจำลองแผ่นดินไหว ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง สนับสนุนบ้านจำลองแผ่นดินไหว ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง นำบ้านจำลองแผ่นดินไหวมาจัดแสดง และให้เด็กๆ ได้ทดสอบเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง และคณะ นำขนมขบเคี้ยวจำนวนหนึ่งมามอบให้แก่ นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ที่จะมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่ง สวท.ลำปาง ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น จังหวัดลำปาง, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด, สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ฯลฯ กำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สวท.ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นอกจากนี้ ในงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ยังได้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ โดยนำบ้านจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาจัดแสดง และให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานได้ทดสอบเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ ในการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญแก่เด็กไทยทั่วประเทศว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ดังนั้นจึงขอให้เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางทุกคน ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย รวมทั้งเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738