ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2561 / 14:10:23  
จังหวัดลำปางเร่งผลักดันสร้าง Land Logistics Hub
จังหวัดลำปางเร่งผลักดันสร้าง Land Logistics Hub
จังหวัดลำปางเร่งผลักดันสร้าง Land Logistics Hub ณ อำเภอเกาะคา เนื้อที่ 500 ไร่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและกระจายสินค้าทางบก ในพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการสร้างศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางบกของภาคเหนือ Land Logistics Hub ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ระบุว่าพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสมสำหรับการสร้าง Land Logistics Hub บนเนื้อที่ของกรมธนารักษ์ จำนวน 500 ไร่ บริเวณโรงงานน้ำตาลอำเภอเกาะคา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) จังหวัดลำปางจึงได้เร่งผลักดันการสร้าง Land Logistics Hub ดังกล่าว โดยนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ซึ่งหากสามารถดำเนินการสร้าง Land Logistics Hub ได้สำเร็จ จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมเป็นอย่างมาก ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ จะมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพิ่มขึ้น 1 – 5% ในปีแรก เกิดการจ้างงานภาคโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 5% และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจังหวัดลำปาง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 4.1% โดยคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน Land Logistics Hub ในอนาคตอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าเริ่มต้นประมาณ 12.4 ล้านบาท

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 279

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738