ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 13:37:03  
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อน วาระ "รักลำปาง รักษ์วิถีล้านนา" 1 ใน 12 วาระ ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อน วาระ "รักลำปาง  รักษ์วิถีล้านนา" 1 ใน 12 วาระ ลำปางสร้างสรรค์  ปันสุข
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อน วาระ "รักลำปาง รักษ์วิถีล้านนา" 1 ใน 12 วาระ ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข ส่งเสริมให้แต่งกายในชุดพื้นเมืองและอู้กำเมืองทุกวันศุกร์

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มีนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ซึ่งมีแนวทาง และจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็น 12 วาระ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เร่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในวาระที่ 1 คือ รักลำปาง รักษ์วิถีล้านนา โดยได้ขอความร่วมมือให้ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ แต่งกายในชุดพื้นที่เมือง และส่งเสริมการ อู้กำเมือง ในทุกวันศุกร์
สำหรับการแต่งกายในชุดพื้นเมือง ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จะมีรูปแบบการแต่งกายในชุดพื้นเมืองที่ถูกต้อง ตามแบบล้านนา ซึ่งจะขึ้นในเว็ปไซด์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ส่วนการอู้กำเมือง นั้นสามารถพูดได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การพูดหน้าเสาธงของสถานศึกษาต่างๆ หรือการประชุมของส่วนราชการก็สามารถอู้กำเมืองได้เช่นกัน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักสิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738