ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 12:11:23  
ขนส่งจังหวัดลำปางเตรียมพร้อม มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ขนส่งจังหวัดลำปางเตรียมพร้อม มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ขนส่งจังหวัดลำปางเตรียมพร้อม มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เป้าหมาย Safe Drive Save Lives : ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารสาธารณะกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จึงได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 มุ่งสู่ 5 เป้าหมายในการดำเนินงาน Safe Drive Save Lives : ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง ได้แก่ 1. การบริการ รถโดยสารเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่ตกค้าง, 2. พนักงานประจำรถโดยสาร ระดับแอลกอฮอลล์ต้องเป็นศูนย์ (0), 3. ลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ จากรถโดยสารต้องน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา, 4. ไม่มีผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ และ 5. การบริหาร ควบคุม กำกับการเดินรถด้วยระบบ Real Time แบบ Online ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738