ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 09:45:17  
ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต อวัยวะ หรือดวงตา" เชิญชวนประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงพลังแห่งความรักความเทิดทูนทำกิจกรรมสร้างความดี รวมจิตน้อมเกล้าสักการะอุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยได้จัดสถานที่ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนผู้จิตอันเป็นกุศล ที่อาคารหอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ นิมมานพัชรินทร์ และนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการ เด็กนักเรียนเยาวชน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำกิจกรรมความดีสร้างบุญกุศลบริจาคโลหิต อวัยวะ หรือดวงตา

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความภักดี ทำกิจกรรมความดีเพื่อน้อมเกล้าฯ สักการะอุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้พร้อมใจร่วมกันถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการที่จะรวบรวมโลหิตจากพี่น้องประชาชน เพื่อต้องการลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ต้องใช้สำหรับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้มีจำนวนผู้บริจาครายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างคุณธรรมในเรื่องความเสียสละให้แก่ประชาชนและเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการเสียสละแบบไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นมหากุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้ ทางศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำปาง จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองไว้เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ที่ป่วยด้วยโรคเฉพาะทางและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
สำหรับในส่วนบรรยากาศของการรับบริจาคโลหิต ได้มีประชาชนชาวลำปางทั้งพลเรือน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า คหบดี นักเรียน และนักศึกษา จำนวนมากได้ทยอยเดินทางมายังอาคารบุญชูตรีทอง เพื่อทำการลงทะเบียนตรวจกรุ๊ปเลือด ก่อนจะเข้าคิวบริจาคโลหิต ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชน ได้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงอวัยวะ และดวงตา โดยได้ทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมหนังสือและดีวิทัศน์ “ทศบารมี ของในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้แก่ประชาชนผู้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งได้มอบเข็มผู้บริจาคโลหิตให้แก่ผู้บริจาครายใหม่ทุกราย โดยการเปิดบริการรับบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว ทางโรงพยาบาลลำปางจะยังคงเปิดให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2560 โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะ หรือดวงตา ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738