ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2560 / 10:21:50  
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ บริเวณพื้นที่สาธารณะให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

ที่บริเวณถนนด้านหน้าลำปางรีสอร์ท เส้นทางขึ้นวัดม่อนพญาแช่ หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานจัดกิจกรรม“ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บขยะ บริเวณพื้นที่สาธารณะดังกล่าวให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย 3 วาระ ได้แก่ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วน จึงได้รวมพลังความสามัคคีจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738