ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2560 / 14:40:51  
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน Kick Off ตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน Kick Off ตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้  พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน Kick Off ตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้บริโภคและเป็นการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปิดพร้อมกัน 13 อำเภอ ในส่วนของอำเภอเมืองลำปาง จะเปิดตลาดประชารัฐ Modern trade ที่ บริเวณสนามหน้าห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยยอดผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐของอำเภอเมืองลำปาง มีผู้ค้ารายใหม่ 15 ราย จากทั้งหมด 32 ราย
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นการบูรณาการตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท เพื่อมุ่งเน้นขยายพื้นที่ตลาดเดิมและพัฒนาตลาดใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย อีกทั้งป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน โดยจังหวัดแลำปางมียอดผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ รวมทั้งสิ้น 1,023 ราย

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักสิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738