ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2560 / 13:16:23  
เทศบาลนครลำปาง ลงนาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ
เทศบาลนครลำปาง ลงนาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ
เทศบาลนครลำปาง ลงนาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ มอบทุนการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี แก่นักเรียนเทศบาลนครลำปาง

ที่ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ดร. กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง 2 องค์กรดังกล่าว เพื่อให้ทุนการศึกษานักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีใจรักงานบริการ และต้องการเรียนสายอาชีพ เข้ารับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับปริญญาตรีในสาขาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (ร้าน 7 – Eleven) นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และรับรองการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียน/เยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738