ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2560 / 11:46:52  
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขุดลอกคู คลองเมืองเก่า เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 สนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 10
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขุดลอกคู คลองเมืองเก่า เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 สนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 10
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขุดลอกคู คลองเมืองเก่า เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 เรื่องจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ที่บริเวณริมคลองคูเมืองโบราณ ร่องนางตอง ชุมชนกำแพงเมือง อำเภอเมืองลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมขุดลอกคู คลองเมืองเก่า ซึ่งจัดโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มณฑลทหารบกที่ 32 เทศบาลนครลำปาง เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สมาคมกู้ภัยสว่าง นครลำปาง รด.จิตอาสา กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา รวมทั้งประชาชนในชุมชนกำแพงเมือง และชุมชนอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน ร่วมกันขุดลอกคู คลองเมืองเก่า กำจัดผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะในลำคลอง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การกำจัดมลภาวะ และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738