ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2560 / 21:16:50  
จ.ลำปาง เดินหน้า Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
จ.ลำปาง เดินหน้า Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
กฟภ.ลำปาง รวมพลังประสานหน่วยงานเครือข่ายบริษัทเจ้าของอุปกรณ์และสายสื่อสาร ร่วมกัน Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดลำปาง โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเจ้าของอุปกรณ์และสายสื่อสารกว่า 10 บริษัท ทั้งหน่วยงานบริษัทของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานบริษัทภาคเอกชนในเขตพื้นที่ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายและอุปกรณ์สื่อสาร ร่วมกันระดมทีมเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบำรุงของแต่ละบริษัทพร้อมอุปกรณ์ครบมือ ร่วมกิจกรรม Kick Off ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตพื้นที่รับผิดชอบใน จ.ลำปาง โดยได้มีการจัดกิจกรรมทำพิธีปล่อยขบวนแถวขึ้น ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานทำพิธีปล่อยขบวนแถวเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปตามแนวถนนพหลโยธินขาขึ้นเข้าสู่ตัวเมืองลำปาง
โดยการดำเนินการดังกล่าว นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า การดำเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ เป็นเพียงมาตรการหนึ่งตามแนวทางในแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้มีการนำเสนอแผนต่อกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการดำเนินการ จัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้เกิดกับบ้านเมือง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังเพื่อให้เกิดความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดปัญหาระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้องและลัดวงจร ซึ่งในการปฏิบัติการตามแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเจ้าของอุปกรณ์สายสื่อสาร รวมถึงสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่ได้ทำการเช่าพื้นที่ขอติดตั้งอุปกรณ์ หรือพาดสายผ่านบนเสาไฟฟ้า ได้ร่วมกันออกมาดำเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารที่ตนเองเป็นเจ้าของและรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด
โดยในส่วนของ จ.ลำปาง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดได้กำหนดจัดทำกิจกรรม Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 300 ต้น เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกชุมชนบ้านย่าเป้า ไปจนถึงบริเวณแยกนาก่วม ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง รวมระยะทางกว่า 2.5 กม. โดยมีเป้าหมายต้องการให้บริษัทที่เป็นเจ้าของสายและอุปกรณ์สื่อสาร ได้ทำการตรวจเช็คระบบพร้อมทำการรื้อถอนสายและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกจากเสาไฟฟ้า รวมถึงให้ทำการเก็บรวบสายที่พาดผ่านเสาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งในระยะต่อไปทางการไฟฟ้าฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการยุบรวมสายสื่อสารให้มีจำนวนสายคงเหลือบนเสาไฟฟ้าน้อยที่สุด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งทางการไฟฟ้าฯ ยังจะได้มีการขยายเขตพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบอื่นๆ อีก โดยในส่วนของสายและอุปกรณ์สื่อสารที่มีการละเมิดติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางการไฟฟ้าฯ จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน โดยจะทำการเปรียบเทียบปรับทั้งตัวบุคคล บริษัท ห้างร้าน ที่เป็นเจ้าของสายและอุปกรณ์สื่อสารที่ได้กระทำการติดตั้งโดยละเมิดทุกรายต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738