ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 14:55:15  
จังหวัดลำปาง ขอเชิญประชาชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
จังหวัดลำปาง ขอเชิญประชาชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
จังหวัดลำปางขอเชิญชวนประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จังหวัดลำปางกำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า คหบดี และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้ ตั้งแต่เวลา 07.15 น. เป็นต้นไป บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
เพื่อให้การจัดงานพิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738