ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 14:29:45  
รองนายกรัฐมนตรี ทำพิธีส่งมอบสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่โรงเรียนด้อยโอกาส ในพื้นที่ จ.ลำปาง
รองนายกรัฐมนตรี ทำพิธีส่งมอบสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่โรงเรียนด้อยโอกาส ในพื้นที่ จ.ลำปาง
สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี เดินหน้าสานต่อนโยบายโครงการประชารัฐ ร่วมประสานกลุ่มบริษัทหน่วยงานองค์กรภาคธุรกิจเอกชน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำพิธีส่งมอบสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน จากการดำเนินงานโครงการ "เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส" มอบให้แก่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หนึ่งในสถานศึกษาของจังหวัดลำปาง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีทำการส่งมอบอย่างเป็นทางการ ที่ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัดนำทีมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมในพิธีเป็นสักขีพยานการส่งมอบโครงการฯ

สำหรับโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” เป็นโครงการที่ทางสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ จัดทำขึ้น เพื่อที่จะประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเดินหน้าสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยการดำเนินงานโครงการฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดสร้างพัฒนาปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของบุคลากรครูและนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อจะพัฒนาโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านหลักโภชนาการ สุขอนามัย สภาพแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะให้ทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาการให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนอื่นๆ ที่ได้มีการพัฒนาแล้ว
โดยในส่วนของการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการของโรงเรียน โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ บ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด เป็นหน่วยงานหลักที่ได้คอยให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการ อาทิเช่น การจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านวังยาว กับ ชุมชนบ้านฮ่องปุ๊ ระยะทาง 2.35 กม. เพื่อเป็นเส้นทางสำหรับให้นักเรียนได้ใช้เดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย, การจัดสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, การปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อให้บุคลากรครูและนักเรียนรวมถึงชุมชนรอบโรงเรียนได้มีน้ำสะอาดสำหรับไว้บริโภค รวมทั้งได้รับการปรับปรุงบ้านพักครู ห้องน้ำ สนามกีฬาบาสเก็ตบอล เพื่อเป็นสวัสดิการขวัญกำลังใจแก่บุคลากรครูและนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ยังได้รับการสนับสนุนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกล้าม ยาเวชภัณฑ์ ทุนการศึกษาบำรุงห้องสมุด นมกล่อง และขนมสำหรับเด็ก จากหน่วยงานบริษัทภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ทั้งเทสโก้ โลตัส บ.โรงงาน ไทยแลนด์นิตติ้ง และ บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นต้น โดยโอกาสนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้วยเงินงบประมาณสนับสนุนจากโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738