ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 09:11:30  
ลำปางตรวจสภาพความพร้อมชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำปางตรวจสภาพความพร้อมชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลำปางตรวจสภาพความพร้อม ชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

ที่สนามศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมืองลำปาง พลตรี สุรคนธ์ ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ ของชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพบก และแม่ทัพภาคที่ 3 โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มณฑลทหารบกที่ 32 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกู้ภัยต่างๆ และ รด. จิตอาสา เข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738