ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 10:29:03  
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวงของจังหวัดลำปาง ทั้ง 4 แห่ง

ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ ห้างร้านและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในกฐินกาลทุกปี สำหรับปีพุทธศักราช 2560 กำหนดกฐินกาลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้มีผู้มีจิตศรัทธาขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน นางสาวอภิชา เลาหพงศ์ชนะ ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. , วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว ผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. , วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน กรมทรัพยากรธรณี ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. เพื่อให้พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ของจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและอย่างทั่วถึง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว หากมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคโดยตรงกับพระอารามหลวงดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738