ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 08:44:48  
ขนส่งจังหวัดลำปางขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ขนส่งจังหวัดลำปางขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ขนส่งจังหวัดลำปางขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน ที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงงานพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลา ที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้อง จนมีความจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถ หรือไหล่ทางในเวลากลางคืน ต้องเปิดสัญญาณไฟกระพริบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรถ หรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เตือนที่ผู้ใช้รถคันอื่นสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากกรณีชนท้าย พร้อมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันตาม checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเดินทาง พร้อมเพิ่มความเข้มข้นมาตรการดูแลความปลอดภัย ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738