ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 08:22:01  
ผู้ว่าฯ ลำปาง นำทีมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงการณ์ สถานการณ์น้ำในพื้นที่
ผู้ว่าฯ ลำปาง นำทีมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงการณ์ สถานการณ์น้ำในพื้นที่
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการชลประทานลำปาง และ น.ส.ณปภัช ปัญญาศิริกุล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมชี้แจงแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำปัจจุบันของจังหวัดลำปาง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานรับผิดชอบด้านการระบายน้ำของสองเขื่อนใหญ่ กิ่วลม-กิ่วคอหมา เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำหลากในเขตท้องที่ โดยได้ร่วมกันเปิดโต๊ะจัดการแถลงการณ์ขึ้น ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงสภาพการณ์ระดับปริมาณน้ำกักเก็บในสองเขื่อนใหญ่ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งรับทราบถึงมาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายน้ำออกจากเขื่อน และสถานการณ์ภาพรวมเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำวัง ตลอดจนรับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้สื่อมวลชนได้นำไปเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณท้ายน้ำทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำวังในเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัด ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่แท้จริง เพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติเตรียมการเฝ้าระวังรับสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

โดยการแถลงการณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำทั้งกิ่วลมและกิ่วคอหมาว่า ขณะนี้ทั้งสองเขื่อนใหญ่มีปริมาณน้ำใกล้ที่จะเต็มพื้นที่กักเก็บ โดยที่เขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 185 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 109 ของความจุอ่างที่กำหนด (170 ล้าน ลบ.ม.) ในขณะที่เขื่อนกิ่วคอหมามีความสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้สูงสุด 209 ล้าน ลบ.ม. ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำได้อีกประมาณ 24 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เขื่อนกิ่วลม ขณะนี้ปริมาณน้ำกักเก็บภายในเขื่อนมีปริมาณน้ำรวม 90 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างที่กำหนด (106 ล้าน ลบ.ม.) ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำไหลหลากได้อีกประมาณ 16 ล้าน ลบ.ม. จึงจะเต็มปริมาตรความจุของอ่าง สำหรับในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ย 8 – 9 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยที่เขื่อนกิ่วคอหมา มีการระบายน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 43 ลบ.ม./วินาที เขื่อนกิ่วลมมีการระบายน้ำอยู่ที่ 99 ลบ.ม./วินาที ซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังมีระดับเพิ่มสูงขึ้น แต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายน้ำ
ด้านผู้อำนวยการชลประทานลำปาง ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในอัตราการระบายน้ำของทั้งสองเขื่อนดังกล่าว ขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่สามารถทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังเอ่อล้นตลิ่งจนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบริเวณท้ายน้ำได้ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานชลประทานได้มีประกาศแจ้งเตือน 1 ฉบับ เรื่องการระบายน้ำให้ประชาชนเตรียมการเฝ้าระวังรับสถานการณ์น้ำไหลหลาก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จะมีพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม และอาจมีผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นี้ โดยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จริง ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมาก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม./วัน และทางเขื่อนอาจจำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 100 – 150 ลบ.ม./วินาที ซึ่งก็อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมวลน้ำที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ทั้งจากลำห้วยสาขา และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ได้ไหลลงมาสมทบระหว่างเส้นทาง เหมือนดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ที่ได้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของราษฎรในพื้นที่อำเภอเถิน
ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในเช้าวันนี้ (11 ต.ค. 60) พบว่าในพื้นที่จังหวัดลำปางมีฝนตกโปรยปรายบ้างเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆจำนวนมากปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำวังเขตตัวเมืองลำปาง ยังมีระดับสูงแต่คงที่และยังต่ำกว่าตลิ่งมาก โดยระดับน้ำที่วัดได้บริเวณจุดเฝ้าระวัง “สะพานเสตุวารี เทศบาลนครลำปาง” ยังมีระดับน้ำที่ต่ำกว่าตลิ่งถึง 1.10 เมตร ซึ่ง จนท.ได้ให้ข้อมูลว่า หากเขื่อนกิ่วลมมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 150 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำวังจะสูงขึ้นมาอีกประมาณ 50 ซม. แต่ก็จะยังคงไม่ถึงกับล้นตลิ่ง และสำหรับในส่วนสถานการณ์ที่อำเภอเถิน ในช่วงเกิดเหตุการณ์น้ำไหลหลากได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกฝ่าย ทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 32 และอาสาสมัครภาคประชาชน เข้าร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงไม่น่าไว้วางใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ฝากแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ให้ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738