ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2560 / 15:27:09  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชี้แจงแนวทางการทำงานและการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชี้แจงแนวทางการทำงานและการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดลำปาง "สื่อลำปาง สร้างสรรค์" ครั้งที่ 1/2560 พร้อมกล่าวถึงแนวทางการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถที่จะนำนโยบายของรัฐ ลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ ว่า แนวทางและจุดเน้นในการที่จะพัฒนาเมืองลำปาง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักแนวคิดวิธีปฏิบัติที่รวดเร็ว เรียบง่าย แก้ปัญหา มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมคิด ช่วยทำ และทำทันที ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้เป็น 12 วาระ ชื่อแผนงาน "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข 2561 - 2562"

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่เกิดจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก และการเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นของครอบครัวผู้ที่ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนถึงการเข้าไปช่วยเหลือหลังน้ำลดลงแล้ว และวิธีป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นอีก และรับฟังขอเสนอแนะจากสื่อมวลชนทุกแขนงจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือในการให้ข่าวสารของทางส่วนราชการกับสื่อมวลชนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาระบบการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดลำปางทำไมถึงดับบ่อยๆ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน การตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่าบนม่อนพระยาแช่ที่มีปัญหาเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738