ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2560 / 10:55:39  
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลนครเชียงรายจัดถวายราชสดุดีพร้อมมอบโล่แม่ดีเด่นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีถวายราชสดุดี พิธีลงนามถวายพระพร จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2560 จำนวน 70 คน ทั้งนี้เพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ประดุจทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายจำนวน 64 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738