ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2560 / 10:53:51  
จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2560
จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2560
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2560

นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น และแม่ดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 10 คน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ได้แก่ 1.นางอัมพร สันชมพู สตรีไทยดีเด่น 2.นางสาวธัญญพัทธ์ เจริญพานิชย์ สตรีไทยดีเด่น 3.นางฐิตาภา สุเดชมารค แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4.นางบัวเร็ว เจริญเมือง แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้มีความมานะขยันหมั่นเพียร 5.นางประทุม วิชาโห้ง แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร 6.นางสุวิมล ธิวรรณ์ แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 7.นางบัวเหลือง มาฟู แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 8.นางกฤษณา สุริยะ แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้มีความมานะขยันหมั่นเพียร 9.นางพัชรี อินทนนท์ แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้มีความมานะขยันหมั่นเพียร และ 10. นางผกาพรรณ์ พลสวัสดิกุล แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้มีความมานะขยันหมั่นเพียร

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 1327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738