ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 16:31:45  
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เนื่องในปี 2560 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมแม่บ้านทหารบกจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประจำจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวาระอันเป็นมหามงคลดังกล่าว

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738