ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 16:05:47  
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดกิจกรรม "ตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก"
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดกิจกรรม "ตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก"
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดกิจกรรม "ตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก" พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ที่โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามรอยอารยธรรมล้านนา” ในล้านนาตะวันตก ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ พนักงาน สื่อมวลชน เครือข่ายกลุ่มทอผ้า เครือข่ายสภาวัฒนธรรม เครือข่ายท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันตก มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่มีความสวยงาม เป็นที่กล่าวขานกันอยู่เสมอ แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเทคโนโลยีและการแทรกแซงของอารยธรรมตะวันตก ทำให้วิถีของผ้าล้านนาเริ่มเลือนหาย จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าของวัฒนธรรม จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องอัตลักษณ์ด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันล้ำค่า เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานผ้าทอ ผ้าล้านนาให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738