ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 16:04:26  
อำเภอเมืองลำปางปิดโครงการ "กระปุกออมสินวันพ่อ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี"
อำเภอเมืองลำปางปิดโครงการ "กระปุกออมสินวันพ่อ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี"
อำเภอเมืองลำปางปิดโครงการ "กระปุกออมสินวันพ่อ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี" สรุปยอดเงินสมทบกองทุนฯ 251,775 บาท กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการ 480 คน

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานปิดโครงการ “กระปุกออมสินวันพ่อ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี” พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองลำปาง ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 480 คน
นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า อำเภอเมืองลำปางได้ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินโครงการ “กระปุกออมสินวันพ่อ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี” ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกคนในอำเภอเมืองลำปาง มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง มีเงินกองทุนสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล และสมทบทุนผ้าป่ามหากุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมียอดเงินสมทบกองทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 251,775 บาท

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738