ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 11:37:01  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 ภายใน 31 สิงหาคมนี้ หรือยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ 8 กันยายนนี้

นางปัทมา รัตนเมธานนท์ สรรพากรพื้นที่ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในวันเวลาราชการ หรือยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 22.00 น.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center : 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง โทร 0 5426 5103 – 6 ต่อ 302 303

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738