ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 10:59:14  
จังหวัดลำปาง kick off ปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดลำปาง kick off ปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดลำปาง kick off ปลูกดอกดาวเรือง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองให้บานสะพรั่ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลืองให้บานสะพรั่ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกไม้สีเหลืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชสมภพวันจันทร์ สีประจำพระองค์จึงเป็นสีเหลือง ดอกดาวเรืองจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่คอยเตือนใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน ให้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ สิ่งที่เคยปลูกฝัง สิ่งที่ทำ และความหวังที่อยากให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
สำหรับในกิจกรรมดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม kick off ปลูกดอกดาวเรือง และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738