ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 09:42:07  
ขนส่งจังหวัดลำปางขยายเวลาให้บริการทางทะเบียนและภาษีรถ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ขนส่งจังหวัดลำปางขยายเวลาให้บริการทางทะเบียนและภาษีรถ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ขนส่งจังหวัดลำปางขยายเวลาให้บริการทางทะเบียนและภาษีรถ เปิดให้บริการนอกเวลา ตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น. ทุกวันทำการตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง บูรณาการข้อมูลสนับสนุนการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management : MDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการเริ่มต้นให้บริการบนระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนติดต่อขอรับบริการทางทะเบียนและภาษีรถ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจึงอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนเพิ่มเติม โดยขยายเวลาเปิดให้บริการในช่วงเช้า จากเดิมเวลา 08.30 น. เป็นเวลา 07.30 น. และขยายเวลาปิดรับชำระเงิน จากเดิมเวลา 15.30 น. เป็นเวลา 16.30 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนเจ้าของรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ซึ่งครบกำหนดต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปี ขอความร่วมมือเจ้าของรถที่นำรถเข้าตรวจสภาพ และผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด นำใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR Code) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ทั้งนี้ ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management : MDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการในอนาคต กรมการขนส่งทางบกขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกในช่วงเวลาดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ โดยระบบ MDM จะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738