ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2560 / 15:19:43  
ม.เนชั่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ทำพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน
ม.เนชั่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ทำพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรีเพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น นางมาริสา วัตถพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายพนา จันทรวิโรจน์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป ร่วมแถลงข่าว และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดน่านจำนวน 60 ทุน ทุนละ 450,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

นางมาริสา กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยธนาคารตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารจึงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพเยาวชน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่น ในการสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนของจังหวัดน่าน ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนบ่มเพาะให้เยาวชนได้มีจิตอาสา สืบสานพัฒนาความเจริญให้บ้านเกิดตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวว่า สำหรับโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดน่าน อันเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนที่จะรองรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้นักเรียนในจังหวัดน่านที่ได้รับทุนการศึกษานำความรู้มาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ตลอดจนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิด ทั้งนี้ มีเยาวชนจากจังหวัดน่านเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน ทุนละ 450,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน 240,000 บาท ค่าที่พัก 60,000 บาท และค่าครองชีพ (3,125 บาท/เดือน) จำนวน 150,000 บาท รวม 60 ทุน มูลค่า 27,000,000 บาท

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738