ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2560 / 14:35:50  
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางขยายเครือข่ายจิตอาสาแกนนำ สนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางขยายเครือข่ายจิตอาสาแกนนำ สนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดโครงการอบรมจิตอาสาแกนนำ ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2560

ที่ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสาแกนนำ ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2560 เพื่อให้จิตอาสาแกนนำ ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายจิตอาระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน นำทีมระดมจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์กาชาด ในระดับพื้นที่ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จำนวน 250 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครที่ลงทะเบียนในระบบของจังหวัดลำปาง จำนวน 130 คน และรุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จำนวน 200 คน ประกอบด้วย จิตอาสานักเรียน นักศึกษา ที่สถาบันการศึกษาพิจารณาคัดเลือก จำนวน 200 คน
นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้กำหนดแผนงาน/โครงการ ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร สภากาชาดไทย เพื่อคัดเลือกจิตอาสาแกนนำของจังหวัดลำปาง นำทีมระดมเครือข่ายจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และมีส่วนสำคัญในการช่วยปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738