ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2555 / 11:58:44  
เกษตรกรชาวสวนลำไยท่าวังผา จ.น่าน ครวญปีนี้ผลผลิตตกต่ำ ผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ดอกล่วง ทำให้ผลลำไยไม่สมบูรณ์ ติดช่อน้อย บางต้นแทบไม่ติดผลเลย เกษตรกรชาวสวนลำไยท่าวังผา จ.น่าน ครวญปีนี้ผลผลิตตกต่ำ ผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ดอกล่วง ทำให้ผลลำไยไม่สมบูรณ์ ติดช่อน้อย บางต้นแทบไม่ติดผลเลย
เกษตรกรชาวสวนลำไย หมู่ 10 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประสบปัญหาผลผลิตไม่ติดดอกออกผล มีไม่กี่ต้นที่ติดลูก แต่ผลไม่โต รสชาติหวานน้อย ลูกเล็ก อาจเป็นเพราะผลกระทบจากสภาพอากาศฝนตกทิ้งช่วงไม่ต่อเนื่อง สวนกระแสลำไยล้นตลาด 3 มาตรการหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร

นางอำพร นันไชย เกษตรกรชาวสวนลำไย กล่าวว่า มีปลูกลำไย ในพื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 56 ต้น ปีนี้ลำไยติดดอกมาก พอฝนตกมากระทบกับอากาศร้อนทำให้ผลลำไยไม่สมบูรณ์ พอใกล้ช่วงที่เริ่มเป็นลูกกำลังเติบโต ก็มาโดนฝนตกใส่อีก ทำให้ลูกลำไยล่วงหล่นเสียหายจำนวนมาก แต่ปีนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงจากสภาพอากาศฝนทิ้งช่วง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 2554 ขายลำไยได้ 4 หมื่นบาท ต่อไร่ ถึงแม้ว่าน้ำท่วม ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากพื้นที่ปลูกลำไยอยู่ในพื้นที่ดอนจึงไม่มีปัญหา ขณะที่ราคาลำไยในปีนี้ค่อนข้างสูง แต่ว่าไม่มีลำไยป้อนสู่ตลาด จึงเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเหนื่อยที่ลงทุนลงแรงไป แม้ว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับประทานลำไยและช่วยอุดหนุน พี่น้องเกตรกรสวนลำไยจังหวัดน่าน ก็อยากให้ผู้ที่ชื่นชอบได้รับประทานลำไยที่มีคุณภาพ แต่ลำไยน่านกลับสวนกระแสลำไยล้นตลาด ช่วยชาวสวน ใน 3 มาตรการหลัก ระบายลำไยสู่ผู้บริโภค ของกรมส่งเสริมการเกษตร คาดว่าปีนี้ลำไยของสวนคงมีป้อนตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์- บรรลือ อินต๊ะไชย/ ข่าว -ภาพ ส
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738